متن دلخواه خود را اینجا بنویسید
  • Info@dentalia.com
  • 02188214538

دکتر سرهنگ زاده(مسئول فنی)

دکتر سرهنگ زاده(مسئول فنی)

مسئول فنی

خانم دکتر سرهنگ زاده اولین پزشک پاتولوژیست شهرستان ساوه با بیش از دو دهه سابقه درخشان

1993 Rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae.
1999 Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi.
2001 Rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi.
2016 Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi.
WHY CHOOSE DR. ORION

As Your Personal Dentist

  • Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod.

Words From Our Patients

Comfort & Satisfaction

Comfort & Satisfaction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi.
Julia Anderson
"5 Star Expirience"

"5 Star Expirience"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi.
Mr. Owen Smith
"Nicest Dentist"

"Nicest Dentist"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi.
Charlotte KIng
HOW CAN WE HELP?

Schedule Your Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi.

CALL US TODAY

555-DENTIST

SEND US AN EMAIL

mail@gmail.com

Doctors Schedule

Monday
8:00 - 16:00
Wednesday
8:00 - 16:00
Friday
8:00 - 16:00
Saturday
8:00 - 13:00

کانال تلگرام دنتلیا

به روزترین مطالب دندانپزشکی

گرفتن وقت اینترنتی

Info@dentalia.com

ساعت کاری دنتالیا

شنبه تا پنجشنبه - 8:00 - 17:00

تهران یوسف آباد

خیابان اسدآبادی کوچه چهلم پ 18