راهنمای انجام آزمایشUBT

بیمار برای انجام این آزمایش می بایست موارد زیر را رعایت نماید:

۱- حداقل ۶ ساعت ناشتا باشد.

۲- به مدت چهار هفته هیچ آنتی بیوتیکی مصرف نکرده باشد.

۳-حداقل یک هفته از داروهای بلوک کننده ی گیرنده ی H2(فاموتیدین.سایمتدین.نیزاتیدین.رانیتیدین…) و مهرکننده پمپ پروتون(امپرازول.آسپرین.پنتاپرازول…)استفاده نکرده باشید.

با رعایت شرایط ذکر شده ابتدا بیمار یک عدد کپسول اوره کربن ۱۴ را به همراه ۵۰ میلی لیتر آب میل میکند ۱۵-۱۰ دقیقه  صبر میکنیم سپس کارت تنفسی را از پوشش پلاستیکی خارج نموده  وپولک های لبه ورودی کارت را بادست فشار دهید تا دهانه ورودی باز شود و بیمار بازدم خود را داخل کارت تخلیه کند حدود ۱۰-۵ دقیقه روی کارت یک لکه با رنگ نارنجی وجود دارد که در صورت تخلیه صحیح بازدم رنگ آن زرد خواهد شد .

روی کارت نمونه گیری شده مشخصات بیمار و زمان نمونه گیری را یادداشت کرده داخل پاکت کاغذی قرارداده و برای آزمایشگاه ارسال فرمایید.

پایداری کارت نمونه گیری شده داخل پاکت کاغذی حداکثر یک هفته است.