راهنمای تهیه نمونه پلاسما (PE – EDTA )

تهیه نمونه پلاسما (PE – EDTA )

 

پس ازخونگیری ( سرنگ یا سیستم  venoject ) درون لوله EDTA دار ( اگرازسرنگ استفاده می‌شود سر سوزن خارج شده وخون به‌آرامی ازکناره داخلی لوله اضافه شود ) حدود۳-۵ دقیقه به‌آرامی مخلوط شود و حداکثر۱۰دقیقه با دور ۳۰۰۰ – ۳۵۰۰ rpm به‌مدت ۱۰ تا۱۵ دقیقه سانتریفوژ گردد ( شاید نیازبه سانتریفوژ یخچال‌دار باشد و یا با توجه به نوع آزمایش می‌بایست بلافاصله سانتریفوژ انجام شود)، بلافاصله پلاسما برای انجام آزمایش، نگهداری یا انتقال جداسازی شود.

      ۱٫۵ – ۲ mg K2 EDTA / 1 ml WB