راهنمای آماده سازی بیمار برای آزمایش HPV PCR

 راهنمای آماده سازی بیمار برای آزمایش HPV PCR

بیمار می‌بایست ۴۸ ساعت قبل از نمونه‌گیری موارد زیر را رعایت کند :

•  عدم استفاده از تامپون
•  عدم استفاده از فوم ، ژل، کرم یا پماد واژینال و بتادین
•  قرار نداشتن بیمار خانم در دوره پریود ماهانه
• مقاربت جنسی نداشته باشد.
•  عدم استفاده از دوش واژینال برای بیمار خانم