راهنمای تهیه نمونه خون تام EDTA

تهیه نمونه خون تام حاوی EDTA

 

پس از خونگیری ( سرنگ یا venoject )  درون لوله EDTA دار ( اگرازسرنگ استفاده می‌شود سرسوزن خارج شده وخون به‌آرامی ازکناره داخلی لوله اضافه شود) حدود ۵-۳ دقیقه به‌آرامی مخلوط شود و جهت انجام آزمایش، نگهداری و انتقال اقدام گردد.

(۱٫۵-۲٫۰ mg K2 EDTA) / (1 ml WB)