راهنمای نمونه گیری آزمایش Cell Free DNA یا NIPT

انجام این آزمایش از هفته دهم بارداری به بعد بارداری کاربرد دارد.

الف:تکمیل کردن فرم های لازم:

۱-یک برگه فرم اطلاعات بیمار که به دقت تمام موارد ثبت شده و در صورت امکان یک کپی از آخرین نتیجه سونوگرافی و جواب تست دابل مارکر.تریپل مارکر یا کواد مارکر ضمیمه فرم گردد.

۲-دو برگ فرم رضایت نامه یکی به فارسی و دیگری به زبان انگلیسی که هر دو برگ توسط بیمار میبایست امضا شده وضمیمه گردد.

ب-

آزمایش نیاز به ناشتا بودن ندارد و بیمار میبایست به اندازه نیاز غذا ونوشیدنی میل کند.

داخل جعبه ای که برای شما ارسال شده دو عدد لوله موجود است روی هردو لوله برچسب آزمایشگاه خودتان را بچسبانید  ودر هرلوله حداقل ۱۰-۸میلی لیتر خون گیری شود  وبا سروته کردن (۱۰بار)خون با ضد انعقاد داخل لوله مخلوط شود ومثل شرایط اولیه بسته بندی نمایید.این لوله ها در دمای نگهداری و حداکثر در مدت ۴۸ ساعت به آزمایشگاه کوثر ارسال شود.