راهنمای مراجعین

راهــنمای آزمایشگاه

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با کارشناسان ما در تماس باشید

شما می توانید در اینجا راهنمایی های کلی در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی کوثر را مشاهده کنید. کارشناسان فنی ما همواره راهنمای شما در طول مراحل آزمایش خواهند بود. همچنین در صورتی که شما نیاز به مشاوره و یا راهنمایی بیشتری دارید که پاسخ آن را در این صفحه مشاهده نمی کنید می توانید از طریق راه های ارتباطی که در صفحه تماس با ما آورده شده است با ما در ارتباط باشید. تیم حرفه ای آزمایشگاه کوثر صمیمانه شما را در جهت رفع نگرانی هایتان به بهترین شکل ممکن همراهی خواهد کرد.

۱- مراجعینی که به صورت روزانه پذیرش و نمونه‌گیری می‌شوند:
مراجعینی که پس از دریافت نوبت روزانه نسخه‌ آنها پذیرش می‌گردد و در نهایت پس از تسویه حساب صندوق، قبض آزمایش‌ها را تحویل می‌گیرند با در دست داشتن همین قبض به واحد نمونه‌گیری مراجعه می نمایند تا راهنمایی‌های لازم و اخذ نمونه توسط همکاران نمونه‌گیری انجام گیرد.

۲- مراجعینی که نسخه آزمایش آنها قبلاً پذیرش شده :
این دسته از مراجعینی که به هر علت در روزی که نسخه آن ها پذیرش شده آزمایش را انجام نداده‌اند، با دردست داشتن قبض آزمایش به واحد نمونه گیری مراجعه نموده و با تحویل قبض به راهبر بخش نمونه گیری، به کابین نمونه گیری مورد نظر جهت اخذ نمونه راهنمایی می شوند.

۳- نمونه‌گیری افراد با شرایط ویژه :
در صورتیکه هر یک از مراجعین به نمونه‌گیری، شرایط جسمانی مناسبی جهت مراجعه به داخل آزمایشگاه نداشته باشند پس از هماهنگی همراه بیمار با مسئول نمونه‌گیری، یکی از نمونه‌گیرهای مجرب جهت اخذ نمونه به درب آزمایشگاه مراجعه می‌نماید تا از بیمار در فضای پذیرش، طبقه‌ی همکف و یا در محل درب آزمایشگاه (داخل اتومبیل) نمونه‌گیری انجام گیرد.

۴- نمونه‌گیری اورژانس :
مراجعین به نمونه‌گیری با شرایط ویژه، آزمایش با درخواست اورژانس از سوی پزشک معالج، شرایط جسمانی نامساعد، نمونه‌گیری نوزادان و اطفال به علت عدم تحمل گرسنگی و یا هر موردی که راهبر و مسئول نمونه‌گیری تشخیص بر شرایط استثنا و اورژانسی دهد، خارج از نوبت و به صورت اورژانسی نمونه‌گیری خواهند شد.

۵- نمونه‌گیری خارج از آزمایشگاه :
در صورتیکه بنا بر هر علتی بیمار قادر به حضور در آزمایشگاه جهت اخذ نمونه نباشد، با هماهنگی قبلی خانواده بیمار، یکی از نمونه‌گیرهای مجرب به منزل بیمار جهت اخذ نمونه مراجعه می‌نماید.

توضیح: گاهی مراجعین نمونه آزمایش را خودشان در منزل تهیه می‌نمایند و لوله‌های آزمایش را به نمونه‌گیری تحویل می‌دهند. در این شرایط مراجعین پس از پذیرش به واحد نمونه‌گیری مراجعه نمایند و توضیحات لازم را همراه با ظروف و لوله‌های آزمایش تحویل بگیرند و پس از نمونه‌گیری در منزل سریعاً نمونه‌ها را باتوجه به توضیحات همکاران نمونه‌گیر به آزمایشگاه انتقال دهند. مناسب و کافی بودن نمونه باید توسط همکاران نمونه‌گیری و بخش فنی تائید گردد. در این صورت است که نمونه قابلیت انجام و گزارش جواب را توسط آزمایشگاه خواهد داشت.

۶- مراجعه جهت بررسی زردی نوزادان با دستگاه بیلی‌متر :
جهت رفاه حال مراجعین برای بررسی سطح بیلی‌روبین خون نوزادان از طریق پوست یا به اصطلاح بررسی زردی خون نوزادان، دستگاه اندازه‌گیری بیلی‌روبین پوستی در اختیار واحد نمونه گیری قرار دارد و روند بهبود و کاهش سطح زردی نوزاد طی روزهای اول تولد تا ۲۱ روزگی با این دستگاه قابل ردیابی می باشد.

۷- نمونه‌گیری نوزادان و اطفال :
از آنجا که نمونه‌گیری نوزادان و اطفال در این آزمایشگاه جزء موارد دارای اولویت و اورژانسی محسوب می‌شود، لذا نمونه‌گیری اطفال به صورت مستقل و با فضایی مخصوص همراه با پرسنل باتجربه و آموزش دیده تمام وقت در اختیار مراجعین قرار دارد تا خارج از نوبت سایر مراجعین، این عزیزان نمونه‌گیری شوند.

۸- دریافت ظرف آزمایش :
در برخی موارد نسخه آزمایش مراجعین گرامی پذیرش می‌ شود اما شرایط نمونه‌گیری را در همان روز ندارند. اگر در پرونده ی آن ها آزمایشی وجود داشته باشد که نیاز به اخذ ظرف ادرار، مدفوع، کیسه نوزادان، یا ادرار ۲۴ ساعته و … باشد، می‌توانند قبل از نمونه‌گیری با مراجعه به این واحد ظرف های مربوط به آزمایش خود را اخذ نمایند و با توضیحات و راهنمایی‌های همکاران نمونه‌گیری در همان روز مراجعه برای انجام آزمایش خون، نمونه‌ی ادرار یا مدفوع و… را در منزل جمع آوری نمایند و در نهایت آن را تحویل واحد مربوطه در آزمایشگاه دهند.

۱- مراجعینی که به صورت روزانه پذیرش و نمونه‌گیری می‌شوند:
مراجعینی که پس از دریافت نوبت روزانه نسخه‌ آنها پذیرش می‌گردد و در نهایت پس از تسویه حساب صندوق، قبض آزمایش‌ها را تحویل می‌گیرند با در دست داشتن همین قبض به واحد نمونه‌گیری مراجعه می نمایند تا راهنمایی‌های لازم و اخذ نمونه توسط همکاران نمونه‌گیری انجام گیرد.
در سالن نمونه‌گیری همواره یکی از کارشناسان فنی به صورت راهبر و راهنمای مراجعین حضور دارد تا در صورت نیاز به مراجعین این واحد خدمات مطلوبی را ارائه دهد.

۲- مراجعینی که نسخه آزمایش آنها قبلاً پذیرش شده :
این دسته از مراجعینی که به هر علت در روزی که نسخه آن ها پذیرش شده آزمایش را انجام نداده‌اند، با دردست داشتن قبض آزمایش به واحد نمونه گیری مراجعه نموده و با تحویل قبض به راهبر بخش نمونه گیری، به کابین نمونه گیری مورد نظر جهت اخذ نمونه راهنمایی می شوند.

۳- نمونه‌گیری افراد با شرایط ویژه :
در صورتیکه هر یک از مراجعین به نمونه‌گیری، شرایط جسمانی مناسبی جهت مراجعه به داخل آزمایشگاه نداشته باشند پس از هماهنگی همراه بیمار با مسئول نمونه‌گیری، یکی از نمونه‌گیرهای مجرب جهت اخذ نمونه به درب آزمایشگاه مراجعه می‌نماید تا از بیمار در فضای پذیرش، طبقه‌ی همکف و یا در محل درب آزمایشگاه (داخل اتومبیل) نمونه‌گیری انجام گیرد.

۴- نمونه‌گیری اورژانس :
مراجعین به نمونه‌گیری با شرایط ویژه، آزمایش با درخواست اورژانس از سوی پزشک معالج، شرایط جسمانی نامساعد، نمونه‌گیری نوزادان و اطفال به علت عدم تحمل گرسنگی و یا هر موردی که راهبر و مسئول نمونه‌گیری تشخیص بر شرایط استثنا و اورژانسی دهد، خارج از نوبت و به صورت اورژانسی نمونه‌گیری خواهند شد.

۵- نمونه‌گیری خارج از آزمایشگاه :
در صورتیکه بنا بر هر علتی بیمار قادر به حضور در آزمایشگاه جهت اخذ نمونه نباشد، با هماهنگی قبلی خانواده بیمار، یکی از نمونه‌گیرهای مجرب به منزل بیمار جهت اخذ نمونه مراجعه می‌نماید. این امر جزء خدمات آزمایشگاه به مراجعین گرامی می‌باشد و آزمایشگاه بابت آن هزینه‌ای از بیمار دریافت نخواهد کرد.

توضیح: گاهی مراجعین نمونه آزمایش را خودشان در منزل تهیه می‌نمایند و لوله‌های آزمایش را به نمونه‌گیری تحویل می‌دهند. در این شرایط مراجعین پس از پذیرش به واحد نمونه‌گیری مراجعه نمایند و توضیحات لازم را همراه با ظروف و لوله‌های آزمایش تحویل بگیرند و پس از نمونه‌گیری در منزل سریعاً نمونه‌ها را باتوجه به توضیحات همکاران نمونه‌گیر به آزمایشگاه انتقال دهند. مناسب و کافی بودن نمونه باید توسط همکاران نمونه‌گیری و بخش فنی تائید گردد. در این صورت است که نمونه قابلیت انجام و گزارش جواب را توسط آزمایشگاه خواهد داشت.

۶- مراجعه جهت بررسی زردی نوزادان با دستگاه بیلی‌متر :
جهت رفاه حال مراجعین برای بررسی سطح بیلی‌روبین خون نوزادان از طریق پوست یا به اصطلاح بررسی زردی خون نوزادان، دستگاه اندازه‌گیری بیلی‌روبین پوستی در اختیار واحد نمونه گیری قرار دارد و روند بهبود و کاهش سطح زردی نوزاد طی روزهای اول تولد تا ۲۱ روزگی با این دستگاه قابل ردیابی می باشد. این سرویس به صورت رایگان و تمام وقت در واحد نمونه گیری قابل ارائه به مراجعین محترم می باشد.

۷- نمونه‌گیری نوزادان و اطفال :
از آنجا که نمونه‌گیری نوزادان و اطفال در این آزمایشگاه جزء موارد دارای اولویت و اورژانسی محسوب می‌شود، لذا نمونه‌گیری اطفال به صورت مستقل و با فضایی مخصوص همراه با پرسنل باتجربه و آموزش دیده تمام وقت در اختیار مراجعین قرار دارد تا خارج از نوبت سایر مراجعین، این عزیزان نمونه‌گیری شوند.

۸- دریافت ظرف آزمایش :
در برخی موارد نسخه آزمایش مراجعین گرامی پذیرش می‌ شود اما شرایط نمونه‌گیری را در همان روز ندارند. اگر در پرونده ی آن ها آزمایشی وجود داشته باشد که نیاز به اخذ ظرف ادرار، مدفوع، کیسه نوزادان، یا ادرار ۲۴ ساعته و … باشد، می‌توانند قبل از نمونه‌گیری با مراجعه به این واحد ظرف های مربوط به آزمایش خود را اخذ نمایند و با توضیحات و راهنمایی‌های همکاران نمونه‌گیری در همان روز مراجعه برای انجام آزمایش خون، نمونه‌ی ادرار یا مدفوع و… را در منزل جمع آوری نمایند و در نهایت آن را تحویل واحد مربوطه در آزمایشگاه دهند.

جوابدهی حضوری:
واحد جوابدهی آزمایشگاه تخصصی کوثر جهت رفاه حال مراجعین با پرسنل مختص بخش و به صورت تمام وقت در خدمت مراجعین گرامی قرار دارد.
جهت دریافت جواب به نکات ذیل توجه فرمایید:
دریافت جواب آزمایش تنها با در دست داشتن قبض جوابدهی امکان پذیر است.
جواب آزمایش از تاریخ درج شده در قبض به بعد قابل دریافت است.
تاریخ جوابدهی درج شده در قبض‌ها براساس برنامه‌ی کاری آزمایشگاه و آخرین آزمایش آماده شده در پرونده بیمار می‌باشد؛ در صورتیکه انجام آزمایش‌ها سریع‌تر از زمان درج شده باشد و پرونده بیمار کامل گردد به صورت اتوماتیک از سوی آزمایشگاه به مراجعین اطلاع رسانی خواهد شد.
در حالات خاص، امکان دریافت جداگانه نتایج آماده بخش ها قبل از موعد با نظر سوپروایزر و مسئول فنی وجود دارد.

جوابدهی اورژانس:
آزمایش‌هایی که از سوی آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت به صورت آزمایش‌های اورژانسی تعریف گردیده‌اند؛ از جمله این آزمایش‌ها:
Beta HCG, S/E, Billirubin, Blood gas, Troponin, Amylase, Ca, D-Dimer, Dig, Cr, Urea, BS, PTT, PT, CK-MB, LDH, CPK, CBC, U/A, B.G
در صورت درخواست پزشک معالج و یا خود بیمار با وضعیت جسمانی اورژانسی به صورت اورژانس و ظرف مدت ۱ ساعت از لحظه‌ی پذیرش آماده و جوابدهی می‌گردند.

جوابدهی آنلاین:
مراجعین می توانید از طریق سامانه آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری جواب آزمایشات خود را ملاحظه نمایند. برای این منظور کافیست بر روی گزینه جوابدهی آنلاین در بالای صفحه کلیک نمایید و سپس با انتخاب ورود بیماران در سطر اول شماره پذیرش و در سطر دوم شماره اشتراک روی برگه‌ پذیرش فرد مراجعه‌کننده را وارد نمایید. سپس دکمه ورود را کلیک نمایید.
در صفحه‌ای که برای شما باز می‌شود شما می‌توانید به سوابق تمام آزمایش‌هایی که تا به حال در آزمایشگاه تخصصی پاتولوژی کوثر انجام داده‌اید دسترسی داشته‌باشید. این آزمایشات به تفکیک شماره پذیرش و تاریخ پذیرش شما، قابل دسترسی هستند

توجه:
– مراجعین محترم لطفا در صورت هرگونه مشکل در ارتباط با جوابدهی اینترنتی از بخش تماس با ما با کارشناسان فنی ما در ارتباط باشید.

ناشتایی همان مدت زمانی است که فرد قبل از انجام یکسری از آزمایشات باید رعایت نماید. بدیهی است که این شرایط ناشتایی جهت انجام تمامی آزمایش ها لازم نیست اما خوردن غذا و حضور چربی و ذرات غذایی در سطح خون می تواند در نتایج سایر آزمایشات نیز تاثیرگذار باشد.

دستورالعمل رعایت زمان ناشتایی

در صورتیکه جهت انجام آزمایش از سوی آزمایشگاه یا پزشکتان به رعایت ناشتایی ملزم شدید، لطفا موارد ذیل را رعایت نمائید:

 • حداقل ۸ ساعت قبل از مراجعه به آزمایشگاه و انجام آزمایش هیچگونه غذا یا آشامیدنی(بجز آب در حد متعارف) نخورید و نیاشامید.
 • بهتر است مدت زمان رعایت ناشتایی شما در طول شب باشد چراکه فعالیتهای بدن به حداقل می رسد و در نتیجه نتایج آزمایش شما از صحت بیشتری برخوردار خواهد بود.
 • در صورتیکه آزمایش شما مربوط به چربی های خون باشد، زمان ناشتایی شما باید حداقل ۱۲ ساعت باشد. درضمن رعایت یک رژیم متعادل از لحاظ چربی در طول حداقل ۲ هفته، نتایج کاذب آزمایش شما را کاهش می دهد.
 • در نظر داشته باشید فعالیت شدید ورزشی ۲۴ ساعت قبل از انجام نمونه گیری بر روی نتیجه ی برخی آزمایش ها (مانند چربی خون و…) تاثیر کاذب دارد.
 • آزمایشات تیروئید را صبح ها با حداقل ۴ ساعت ناشتایی انجام دهید.
 • در طول مدت ناشتایی فقط می توانید آب بنوشید و از نوشیدن چای، قهوه، آب میوه، شربت های سینه یا خوردن قرص های نرم کننده ی گلو و آدامس پرهیز کنید.
 • در نظر داشته باشید که ناشتایی طولانی مدت، بیش از زمان گفته شده سبب تغییرات نادرست در نتایج آزمایش شما خواهد شد.
 • در طول این زمان باید داروهایی را که پزشک اجازه قطع مصرف آنها را صادر نکرده، همچنان مصرف کنید اما آزمایشگاه را از مصرف این داروها مطلع نمائید.
 • در طول مدت ناشتایی از استعمال دخانیات و فعالیتهای بدنی و ورزش پرهیز نمائید.
 • در صورتیکه بیماری خاصی دارید، هنگام حضور در آزمایشگاه همکاران پذیرش را از آن مطلع سازید.
 • شب قبل از آزمایش حداقل نیاز به ۸ ساعت ناشتایی است و درطی ناشتایی از خوردن چای و قهوه خودداری نمایید.
 • پس از اینکه در آزمایشگاه یک نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد، یک وعده صبحانه ی معمول و متداول هر روز (شامل نان، پنیر، چای و…) را مصرف کنید.
 • با خوردن لقمه ی اول زمان را در نظر بگیرید؛ چون راس ۲ ساعت بعد از آن باید از شما نمونه گرفته شود. به طول مثال اگر خوردن صبحانه را ساعت ۸ آغاز کرده اید ساعت ۱۰ از شما نمونه گیری میشود.
 • لطفاً قبل از اتمام ۲ ساعت در آزمایشگاه حضور یابید تا راس ساعت تنظیم شده از شما خون گرفته شود.
 • در طول مدت ۲ ساعت از نوشیدن چای و قهوه و آب میوه، جویدن آدامس و استعمال دخانیات پرهیز نمائید. (نوشیدن آب مانعی ندارد)
 • آزمایش قندخون ناشتا و قند ۲ ساعت بعد از غذا را در یک روز انجام دهید.
 • این آزمایش را حتماً باید قبل از ساعت ۱۰ صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر خودداری فرمائید.
 • در مورد مصرف دارو و یا تزریق انسولین صبح روز آزمایش و طی ۲ ساعت انجام آزمایش با پزشک معالج هماهنگ نمایید.
 • مصرف استامینوفن قبل از آزمایش ممکن است باعث افزایش کاذب قندخون شود، بنابراین توصیه می شود که در صورت مصرف، موضوع را به پزشک اطلاع دهید.
 • قبل از انجام این آزمایش طی مدت حداقل ۳ روز یک رژیم غذایی معمول و بدون محدودیت همراه با فعالیت بدنی رعایت شود.
 • شب قبل از آزمایش حداقل۱۰ ساعت ناشتایی نیاز است. (بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت ناشتایی باید رعایت شود.)
 • ابتدا یک نمونه خون ناشتا از شما گرفته می شود و سپس ۷۵ گرم گلوکز برای بالغین و ۱/۷۵  گرم گلوکز به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در کودکان، به شما داده می شود تا میل نمایید.
 • بلافاصله بعد از گرفتن نمونه ناشتا حداکثر تا ۵ دقیقه بعد از آن قند مورد نظر را در آب حل کرده و میل نمائید.
 • توجه داشته باشید که نباید هیچ ماده ای برای بهتر شدن طعم محلول قند به آن اضافه کنید، فقط میتوان مقداری آبلیمو به آن اضافه کرد تا طعم آن مطبوع تر باشد.
 • تا زمان نمونه گیری از خوردن، آشامیدن، کشیدن سیگار، ورزش، پیاده روی خودداری کنید.
 • استفراغ یا اسهال ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهد.
 • دقیقاً ۲ ساعت پس از شروع مصرف محلول قندی نمونه خون از شما گرفته می شود.
 • شرایط رعایت ناشتایی و مدت زمان ۲ ساعت همچون دستورالعمل قند ۲ ساعت پس از غذا رعایت شود.

نمونه ی ادرار ۲۴ ساعته برای تشخیص بسیاری از بیماری ها مخصوصاً بیماری های کلیوی مورد استفاده قرار میگیرد.
در صورت انجام آزمایش ادرار ۲۴ ساعته موارد ذیل را به دقت مطالعه و رعایت نمائید:

 • از سوی آزمایشگاه ظرف های ویژه ای به شما داده میشود که ممکن است حاوی مواد نگه دارنده ی جامد یا مایع باشد که نباید آن را دور بریزید یا بو کنید، از تماس این مواد با پوست نیز اجتناب کنید.
 • از ظروف دیگری غیر از آزمایشگاه جهت جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته استفاده نکنید.
 • درصورت امکان ادرار را مستقیما داخل گالن نریزید و از ظرف یکبار مصرف تمیز و خشک جهت این کار استفاده نمایید.
 • در طول جمع آوری ادرار باید ظرف جمع آوری جمع آوری دور از دسترس کودکان و درجای خنک(ترجیحا در یخچال) نگه داری شده و بلافاصله پس از اتمام جمع آوری، به آزمایشگاه تحویل داده شود.
 • روزی را جهت جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته انتخاب کنید که حتی‌الامکان در منزل هستید و فعالیتهای فیزیکی شدید نداشته باشید.
 • خوردن و آشامیدن خود را در حالت متعادل نگه دارید و از چند روز قبل از آزمایش نیز این شرایط را رعایت فرمائید.
 • در ابتدای جمع آوری ادرار در یک زمان معین(مثلاً ساعت ۸ صبح) ادرار نموده و آن را دور بریزید و ساعت اولین ادرار را یادداشت کنید. بعد از آن ساعت، تمامی ادرارهای بعدی خود را داخل ظرف مورد نظر بریزید و تا ۲۴ ساعت تمامی ادرارهای دفعی خود را جمع آوری کنید. ادرار پایانی شما باید دقیقاً راس همان ساعت شروع باشد که آنرا یادداشت کرده اید(مثلاً ساعت ۸ صبح روز بعد)
 • ظرف آزمایش را بلافاصله به آزمایشگاه انتقال دهید و در طول مدت جمع آوری آنرا در جای خنک نگهداری کنید.
 • چنانچه آزمایش شما شامل تستهای VMA، متانفرین و نورمتانفرین باشد چند روز قبل از آزمایش از خوردن شکلات، چای، قهوه،کاکائو، وانیل، گردو، آلو، موز، آناناس، نوشابه و مشروبات الکلی خودداری فرمائید.
 • داروهایی را که ممکن است در این مدت مصرف نمائید با پزشک خود هماهنگ نمائید.

رایج ترین کاربرد آزمایش مدفوع تشخیص انواع مختلف انگل های بیماری زا در روده است. افرادی که تحت آزمایش مدفوع قرار میگیرند، باید برای مدت ۷ تا ۱۰ روز پیش از انجام این آزمایش از درمان با روغن گرچک یا روغن های معدنی، بیسموت منیزیوم، ترکیبات ضد اسهال، تنقیه باریوم و مصرف آنتی بیوتیک خودداری نمایند. رعایت نکات زیر ضروری است:

 • بهتر است این آزمایش در سه نوبت و هر روزه یا یک روز در میان انجام شود تا احتمال تشخیص انگل های روده ای بیشتر باشد.
 • نمونه ی مدفوع به اندازه یک فندق یا بیشتر مورد نیاز می باشد.
 • نمونه ی مدفوع باید مستقیماً در ظرفی که از طرف آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار میگیرد، جمع آوری شود. اگر بیمار بستری است، نمونه را در یک ظرف خشک جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص (آبسلانک) نمونه را به ظرف برچسب دار انتقال دهید.
 • نمونه ی مدفوع نباید به آب یا ادرار آلوده شود چون ادرار میتواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد.
 • بیماران باید نمونه ی جمع آوری شده را خصوصاً در موارد اسهالی بودن نمونه سریعاً به آزمایشگاه انتقال دهند. اگر انتقال نمونه حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از جمع آوری نمونه امکان پذیر نباشد لازم است که نمونه در یخچال نگهداری شود.